8. výjezd - Kuželovský mlýn

Strání | Hrabina - BUS | Kamenná Bouda | Vápenky | Podširocké Mlýny | Fojtický Mlýn | Čerešnický Mlýn | Hryzlácké Mlýny | Zámečnické Mlýny | Suchovské Mlýny | Pod Kozimelkou | Petruchův Mlýn | Kománkův Mlýn | Velká nad Veličkou | Velká n. V. - žst. | Hrubá Vrbka | Kuželov | Větrný mlýn | Bojiště | Léšť | Velká n. V. - žst. | Velká nad Veličkou | Kománkův Mlýn | Petruchův Mlýn | Pod Kozimelkou | Suchovské Mlýny | Zámečnické Mlýny | Hryzlácké Mlýny | Čerešnický Mlýn | Fojtický Mlýn | Podširocké Mlýny | Vápenky | Kamenná Bouda | Strání

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Čas Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Foto Text Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo Poznámka k cestě Nastoupáno Sjeto Sklon nahoru
Strání 0 km 0:00 369 m n.m. 48°54'3'' s.š. 17°42'30'' v.d. 0.1 km 11 m 11 %
(začátek "Trasa cyklo") 0.1 km 0:00 380 m n.m. 48°54'5'' s.š. 17°42'24'' v.d. 0.8 km 5051 10 m 1.2 %
(2444) 0.9 km 0:02 390 m n.m. 48°54'22'' s.š. 17°42'1'' v.d. 0.55 km 46 20 m 3.6 %
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") 1.45 km 0:03 410 m n.m. 48°54'28'' s.š. 17°41'34'' v.d. 2.3 km 46 60 m 2.6 %
(z "Lesní/polní" na "Vozová") 3.75 km 0:11 470 m n.m. 48°54'7'' s.š. 17°40'6'' v.d. 1.9 km 46 120 m 6.3 %
(začátek "Červená pěší") 5.65 km 0:17 590 m n.m. 48°54'46'' s.š. 17°39'39'' v.d. 0.15 km 2 m
Hrabina - BUS 5.8 km 0:17 588 m n.m. 48°54'49'' s.š. 17°39'42'' v.d. 0.15 km 2 m 1.3 %
(z "Vozová" na "Lesní/polní") 5.95 km 0:18 590 m n.m. 48°54'46'' s.š. 17°39'39'' v.d. 2.7 km 46 5052 65 m 20 m 2.7 %
Kamenná Bouda 8.65 km 0:26 635 m n.m. 48°53'31'' s.š. 17°39'26'' v.d. 2.6 km 46 105 m
(začátek "Žlutá pěší") 11.25 km 0:31 530 m n.m. 48°53'18'' s.š. 17°39'1'' v.d. 2.2 km 46 75 m
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") 13.45 km 0:36 455 m n.m. 48°52'30'' s.š. 17°37'59'' v.d. 0.4 km 46 7 m
Vápenky 13.85 km 0:37 448 m n.m. 48°52'26'' s.š. 17°37'41'' v.d. 0.45 km 46 8 m
(2464) 14.3 km 0:38 440 m n.m. 48°52'21'' s.š. 17°37'21'' v.d. 0.5 km 46 22 m
(2465) 14.8 km 0:39 418 m n.m. 48°52'22'' s.š. 17°36'57'' v.d. 0.6 km 46 9 m
Podširocké Mlýny 15.4 km 0:40 409 m n.m. 48°52'33'' s.š. 17°36'34'' v.d. 0.1 km 46 4 m
Fojtický Mlýn 15.5 km 0:40 405 m n.m. 48°52'35'' s.š. 17°36'30'' v.d. 0.6 km 46 5 m
Čerešnický Mlýn 16.1 km 0:42 400 m n.m. 48°52'43'' s.š. 17°36'4'' v.d. 0.8 km 46 15 m
Hryzlácké Mlýny 16.9 km 0:44 385 m n.m. 48°52'54'' s.š. 17°35'32'' v.d. 0.5 km 46 10 m
Zámečnické Mlýny 17.4 km 0:45 375 m n.m. 48°52'54'' s.š. 17°35'9'' v.d. 0.75 km 46 10 m
Suchovské Mlýny 18.15 km 0:46 365 m n.m. 48°53'5'' s.š. 17°34'36'' v.d. 1.3 km 46
Pod Kozimelkou 19.45 km 0:49 365 m n.m. 48°52'37'' s.š. 17°34'13'' v.d. 1.2 km 46 22 m
(2503) 20.65 km 0:52 343 m n.m. 48°52'25'' s.š. 17°33'21'' v.d. 0.8 km 46 13 m
Petruchův Mlýn 21.45 km 0:54 330 m n.m. 48°52'12'' s.š. 17°32'49'' v.d. 0.15 km 46 1 m
(2507) 21.6 km 0:54 329 m n.m. 48°52'8'' s.š. 17°32'45'' v.d. 0.5 km 46 6 m
Kománkův Mlýn 22.1 km 0:55 323 m n.m. 48°51'57'' s.š. 17°32'34'' v.d. 0.8 km 46 14 m
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") 22.9 km 0:57 309 m n.m. 48°51'53'' s.š. 17°31'58'' v.d. 1.1 km 46 8 m
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") 24 km 1:00 301 m n.m. 48°52'19'' s.š. 17°31'25'' v.d. 1.1 km 46 18 m
(začátek "Zelená pěší") 25.1 km 1:02 283 m n.m. 48°52'51'' s.š. 17°31'13'' v.d. 0.25 km 46 3 m 1.2 %
Velká nad Veličkou 25.35 km 1:03 286 m n.m. 48°52'49'' s.š. 17°31'3'' v.d. 0.45 km 46 8 m 1.8 %
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") 25.8 km 1:04 294 m n.m. 48°52'53'' s.š. 17°30'45'' v.d. 0.2 km 20 m 10 %
Velká n. V. - žst. 26 km 1:05 314 m n.m. 48°52'49'' s.š. 17°30'39'' v.d. 0.15 km
(začátek "Trasa cyklo") 26.15 km 1:06 314 m n.m. 48°52'54'' s.š. 17°30'34'' v.d. 0.05 km 46 6 m 12 %
(konec "Modrá pěší") 26.2 km 1:06 320 m n.m. 48°52'52'' s.š. 17°30'30'' v.d. 2.5 km 46 8 m 67 m 1.3 %
Hrubá Vrbka 28.7 km 1:11 261 m n.m. 48°52'11'' s.š. 17°28'47'' v.d. 0.25 km 46 6 m 2.4 %
(2210) 28.95 km 1:12 267 m n.m. 48°52'8'' s.š. 17°28'37'' v.d. 1.4 km 5047 36 m 2.6 %
Kuželov 30.35 km 1:16 303 m n.m. 48°51'35'' s.š. 17°29'19'' v.d. 1 km 5047 77 m 7.7 %
Větrný mlýn 31.35 km 1:19 380 m n.m. 48°51'11'' s.š. 17°29'47'' v.d. 0.55 km 58 m 10.5 %
Bojiště 31.9 km 1:22 438 m n.m. 48°51'23'' s.š. 17°30'6'' v.d. 1.4 km 20 m
Léšť 33.3 km 1:27 418 m n.m. 48°52'1'' s.š. 17°30'38'' v.d. 1 km z poloviny nesjízdné 58 m
(z "Pěší" na "Lesní/polní") 34.3 km 1:30 360 m n.m. 48°52'31'' s.š. 17°30'34'' v.d. 0.6 km 46 m
Velká n. V. - žst. 34.9 km 1:31 314 m n.m. 48°52'49'' s.š. 17°30'39'' v.d. 0.2 km 20 m
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") 35.1 km 1:32 294 m n.m. 48°52'53'' s.š. 17°30'45'' v.d. 0.45 km 46 8 m
Velká nad Veličkou 35.55 km 1:33 286 m n.m. 48°52'49'' s.š. 17°31'3'' v.d. 0.25 km 46 3 m
(konec "Zelená pěší") 35.8 km 1:33 283 m n.m. 48°52'51'' s.š. 17°31'13'' v.d. 1.1 km 46 18 m 1.6 %
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") 36.9 km 1:36 301 m n.m. 48°52'19'' s.š. 17°31'25'' v.d. 1.1 km 46 8 m 0.7 %
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") 38 km 1:39 309 m n.m. 48°51'53'' s.š. 17°31'58'' v.d. 0.8 km 46 14 m 1.8 %
Kománkův Mlýn 38.8 km 1:41 323 m n.m. 48°51'57'' s.š. 17°32'34'' v.d. 0.5 km 46 6 m 1.2 %
(2507) 39.3 km 1:42 329 m n.m. 48°52'8'' s.š. 17°32'45'' v.d. 0.15 km 46 1 m 0.7 %
Petruchův Mlýn 39.45 km 1:42 330 m n.m. 48°52'12'' s.š. 17°32'49'' v.d. 0.8 km 46 13 m 1.6 %
(2503) 40.25 km 1:44 343 m n.m. 48°52'25'' s.š. 17°33'21'' v.d. 1.2 km 46 22 m 1.8 %
Pod Kozimelkou 41.45 km 1:48 365 m n.m. 48°52'37'' s.š. 17°34'13'' v.d. 1.3 km 46
Suchovské Mlýny 42.75 km 1:51 365 m n.m. 48°53'5'' s.š. 17°34'36'' v.d. 0.75 km 46 10 m 1.3 %
Zámečnické Mlýny 43.5 km 1:53 375 m n.m. 48°52'54'' s.š. 17°35'9'' v.d. 0.5 km 46 10 m 2 %
Hryzlácké Mlýny 44 km 1:54 385 m n.m. 48°52'54'' s.š. 17°35'32'' v.d. 0.8 km 46 15 m 1.9 %
Čerešnický Mlýn 44.8 km 1:56 400 m n.m. 48°52'43'' s.š. 17°36'4'' v.d. 0.6 km 46 5 m 0.8 %
Fojtický Mlýn 45.4 km 1:57 405 m n.m. 48°52'35'' s.š. 17°36'30'' v.d. 0.1 km 46 4 m 4 %
Podširocké Mlýny 45.5 km 1:58 409 m n.m. 48°52'33'' s.š. 17°36'34'' v.d. 0.6 km 46 9 m 1.5 %
(2465) 46.1 km 1:59 418 m n.m. 48°52'22'' s.š. 17°36'57'' v.d. 0.5 km 46 22 m 4.4 %
(2464) 46.6 km 2:01 440 m n.m. 48°52'21'' s.š. 17°37'21'' v.d. 0.45 km 46 8 m 1.8 %
Vápenky 47.05 km 2:02 448 m n.m. 48°52'26'' s.š. 17°37'41'' v.d. 0.4 km 46 7 m 1.8 %
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") 47.45 km 2:03 455 m n.m. 48°52'30'' s.š. 17°37'59'' v.d. 2.2 km 46 75 m 3.4 %
(z "Vozová" na "Pěší") 49.65 km 2:09 530 m n.m. 48°53'18'' s.š. 17°39'1'' v.d. 0.75 km 105 m 14 %
Kamenná Bouda 50.4 km 2:15 635 m n.m. 48°53'31'' s.š. 17°39'26'' v.d. 2.7 km 46 5052 20 m 65 m 8 %
(z "Lesní/polní" na "Vozová") 53.1 km 2:22 590 m n.m. 48°54'46'' s.š. 17°39'39'' v.d. 1.9 km 46 120 m
(z "Vozová" na "Lesní/polní") 55 km 2:26 470 m n.m. 48°54'7'' s.š. 17°40'6'' v.d. 2.3 km 46 60 m
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") 57.3 km 2:32 410 m n.m. 48°54'28'' s.š. 17°41'34'' v.d. 0.55 km 46 20 m
(2444) 57.85 km 2:33 390 m n.m. 48°54'22'' s.š. 17°42'1'' v.d. 0.8 km 5051 10 m
(konec "Trasa cyklo") 58.65 km 2:35 380 m n.m. 48°54'5'' s.š. 17°42'24'' v.d. 0.1 km 11 m
Strání 58.75 km 2:35 369 m n.m. 48°54'3'' s.š. 17°42'30'' v.d.

Soubor GPX

Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 58.75 km
Celkový čas 2:35
Úseky cesty typu "Pěší" 4.1 km (7 %), 0:18
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 10.6 km (18 %), 0:29
Úseky cesty typu "Vozová" 13.3 km (23 %), 0:31
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 30.75 km (52 %), 1:15
Stoupání v úsecích 26.55 km (45 %), 1:20
Klesání v úsecích 29.45 km (50 %), 1:07
Maximální výška 655 m n.m. ("v úseku Kamenná Bouda -> (2461)")
Minimální výška 253 m n.m. ("v úseku (2251) -> Hrubá Vrbka")
Převýšení 402 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 882 m (sklon 3.3 %)
Celkem sjeto výškových metrů 882 m (sklon 3 %)
Maximální sklon do kopce 14 % (v úseku 750 m, (2453) -> Kamenná Bouda)
Maximální sklon z kopce 11 % (v úseku 100 m, (2443) -> Strání)

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět